وبلاگ گروهی دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان
چهارشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1389 :: 12:12 ب.ظ ::  نویسنده : مرضیه طالبیان

من و تو یکی دهانیم 

که با همه ی صدایش 

به زیباتر سرودی خواناست. 

 

من و تو یکی دیدگانیم 

که دنیا را هر دم  

در منظر خویش تازه تر میسازد. 

 

نفرتی 

از هر آنچه بازمان دارد 

از هر آنچه محصورمان کند 

از هر آنچه وادارمان کند، 

که به دنبال بنگریم! 

 

دستی  

که خطی گستاخ به باطل می کشد    

*** 

من و تو یکی شوریم 

از هر شعله ای برتر 

که هیچ گاه شکست را بر ما چیرگی نیست. 

 

و پرستویی که در پناه بام، آشیان کرده است. 

با آمد شدنی شتابناک 

خانه را از خدایی گمشده 

لبریز می کند.