وبلاگ گروهی دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان
یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1389 :: 12:50 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه یوسفی

این مطلب واقعیست...

جای خالی را با گزینه‌ی مناسب پر کنید...

 

به نام خدای ………… 

 بیانداخت شمشیر را شاه دین » 

 

۱) جهان آفرین

۲)مهربان 

۳)کریم 

۴)رحیم 

 

ـ جای خالی را با گزینه‌ی مناسب پر کنید 

 

بهرام که گور می‌گرفتی...همه عمر 

دیدی که چه‌گونه گور …………گرفت  

 ۱) شهرام 

۲) مهرام 

۳) بهرام 

۴)آرام 

 

فقط کم مانده بود یکی از گزینه‌ها را هم می‌گذاشت“دل‌پذیر” یا “تبرک! 

 

ـ جای خالی را با گزینه‌ی مناسب پر کنید 

 

که گوید برو …… رستم ببند 

نبندد مرا دست، چرخ بلند 

 

۱) دست 

۲)پا 

۳)کمر 

۴)چشم‌های 

 

دقت دارید که، طراح محترم گزینه‌ی ۲ را »پای« ننوشته که خدای نکرده داوطلبین عزیز کوچک ‌ترین شکی نکنند. آن گزینه‌ی ۴ هم که آخرش است    

 

………… پرده‌ی پندار دریدند

 یعنی همه‌جا غیر خدا هیچ ندیدند 

 

۱) مردان خدا
۲)مردم همه‌جا
۳) مردم همیشه
۴)مردان و زنان 


باز این سوال نسبت به قبلی‌ها خوب است!
گزینه‌ی ۳ را دارید که
!  

 

بعدی (معارف):

 جای خالی را با گزینه‌ی مناسب پر کنید .

 

ارزش هر کس به درک و ……… وی از حقیقت هستی و جایگاه انسانی در کاردانی آفرینش دارد

۱) فهم 

۲)پرهیز 

۳)دوری 

۴)جدایی 

 

و اما به نظر من در میان همه‌ی این سوالات نبوغ ‌آمیز، جایزه‌ی ویژه تعلق می‌گیرد به سوال درخشان، بی ‌نظیرو شگفت‌انگیز زیر  :

 

ـ جای خالی را با گزینه‌ی مناسب پر کنید 

 

رویاهای صادقانه: هر کدام از ما هنگام ………. رویاهایی را مشاهده می‌کنیم . این رویاها انواع مختلف دارند  

 

۱) دویدن 

۲)ایستادن 

۳)خواب 

۴)نشستن