وبلاگ گروهی دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان
سه‌شنبه 16 آذر‌ماه سال 1389 :: 07:57 ب.ظ ::  نویسنده : عاطفه صفری

*فقر*

میخواهم  بگویم ......

فقر  همه جا سر میکشد .......

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ......

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست
.......

فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند
......

فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد
میکند ......

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....

فقر ،  همه جا سر میکشد ........

                   فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..

                 *فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است .. *

__._,_.___